זמנים, מקומות, צורות
צורות יסוד: ספרה ופרופיל, שמונה וסירה (1970 – 1966)
יונה פישר, קטלוג "זמנים, מקומות, צורות", 1976
1968 תערוכת יחיד במוזיאון ישראל: 48 יצירות מהשנים 1968 – 1953
זוכה בפרס סנדברג מטעם מוזיאון ישראל (עם יגאל תומרקין)
מצייר את "סירה".

1969 מצייר את "תרגיל בקו 8" ואת קבוצת "אורנמנט ופרופיל".

1970 מבצע בפריס את הדפס האבן "פרופילים צלובים".

משנת 1966 נוטה ארוך לעבד בדרך אינטימית צורות, אשר בהשוואה לקודמותיהן הן בחינת "צורות יסוד", צורות שהוא מפתח ליצירת דימוייו שלו, בהקשרים "סיפוריים" וצורניים גם יחד.

לדוגמה – הספרה 2, שאלמוני חזר וצייר פעמים אין-ספור בשולי עמוד הגדת סרייבו: ארוך משתמש בספרה זו הן ליצירת "סיפור" והן להרכבת צורת "הפרופיל".

דוגמה נוספת - הספרה 8, המתפתחת לדימוי הסירה. "על צורות היסוד בקו 8 אני חייב תודה למורה לציור כריסטיאן לודולף ריינהולד, אשר בספרו משנת 1784 מלמד כי 'בעזרת קו 8 ניתן לבצע תרגילים נעימים שונים'. לאותו מקור חייב אני תודה על האורנמנטים המופיעים בסדרת "אורנמנט ופרופיל".

"ההתרוצצות התמידית בין ההשפעות הויזואליות האמיתיות והטבעיות מצד אחד וההכרח של המלחמה התמידית בשגרה.
השפעה והתרשמות הן תופעה טבעית ומוצדקת.

גם בלימוד מאופן השימוש בחומרים על ידי אחרים אין כל רע – להיפך.

אלא שהכרחי, לפעמים אף נעים, לחזור לבסוף אל השיר של עצמך.

מכאן החשיבות של השיבה התמידית אל היסוד, אל הצורות הראשוניות ואל הדברים הראשוניים".
(1973)