זמנים, מקומות, צורות
שלוש ליטוגרפיות: המצי״ר, ראצ`יק, עלים (1972-1974)
יונה פישר, קטלוג "זמנים, מקומות, צורות", 1976
שלוש ליטוגרפיות: המצי"ר, ראצ'יק, עלים (1974 – 1972)

1972/3 עובד עם דדי בן-שאול בביצוע ההדפסים "שני עצים לזכר המצי"ר" ו"ראצ'יק".
1974 עובד עם דדי בן-שאול ושלמה מיצואי בהדפסת חמשת הצבעים הראשונים של ההדפס "עלים".

מכמה בחינות מהווים שלושת הדפסי האבן שארוך עסק בביצועם בשנות חייו האחרונות את סיכום חיפושיו.

"שני עצים לזכר המצי"ר" (1972) הוא הדפס אבן שהודפס בתשעה צבעים על נייר עץ גס מתוצרת מקומית. אישיותו של המצי"ר (הוא "הבחור מרדכי צבי יליד ראדושקאוויץ' ") - משורר וילנאי מהמאה הי"ט שכתב מאמרים בעברית "על חוכמת הציור" - העסיקה את האמן והפרתה את דמיונו. בהדפס זה מוצאים האלמנטים הארוכיים - המוטיב (הפרופיל), הצורה בחלל (שני העצים), הקו והצבע - איזון מרחיק לכת.


בהדפס האחרון שזכה להיות מבוצע - "ראצ'יק" - מוצגות הצורות הדו-ממדיות והתלת-ממדיות שבציור "בחנותו של ראצ'יק" (1967/8) כמבנה צורני חמור ומאופק. ההשוואה בין הנסיונות שיצר בעפרון ובצבע על גבי הדפסות הביניים לבין ההדפס המוגמר, ממחישה כיצד השכיל ארוך לנצל את שקיפויותיו הדקות שבדקות של הצבע על-גבי הניר הגס כדי להעלות את הדימוי כשילוב התמציתי ביותר של הצורה והחומר. אופיינית בהקשר התמצות, החלטתו לסלק מההדפס "עלים" את הכחול - אותו כחול שבציור, שעליו אמור היה ההדפס להתבסס.