אשה שוכבת
אשה שוכבת
סוף שנות ה- 30, 31.5X23.5, דיו על נייר
אשה שוכבת
סוף שנות ה- 30, 31.5X23.5, דיו על נייר