אצל הקרמיקאית
אצל הקרמיקאית
ראשית שנות ה-30, 18X26.5, דיו על נייר
אצל הקרמיקאית
ראשית שנות ה-30, 18X26.5, דיו על נייר