גבר מהרהר יושב
גבר מהרהר יושב
1938, 20X27.5, דיות ודיו על נייר
גבר מהרהר יושב
1938, 20X27.5, דיות ודיו על נייר