גבר יושב
גבר יושב
סוף שנות ה- 30, 20.5X25.8, דיות על נייר
גבר יושב
סוף שנות ה- 30, 20.5X25.8, דיות על נייר