זוג מתעלס
זוג מתעלס
סוף שנות ה- 30, 40X28.5, דיו על נייר
זוג מתעלס
סוף שנות ה- 30, 40X28.5, דיו על נייר