אשה יושבת
אשה יושבת
1947, 20.3X32, דיו על נייר
אשה יושבת
1947, 20.3X32, דיו על נייר