אשה יושבת
אשה יושבת
1947, 32X20.3, דיו על נייר
אשה יושבת
1947, 32X20.3, דיו על נייר