חייל שוכב
חייל שוכב
ראשית שנות ה- 40, 35X25, גואש על נייר
חייל שוכב
ראשית שנות ה- 40, 35X25, גואש על נייר