דיוקן כפול של יונתן
דיוקן כפול של יונתן
1953 בקירוב, 42X58.5, עיפרון על נייר
דיוקן כפול של יונתן
1953 בקירוב, 42X58.5, עיפרון על נייר
דיוקן יונתןדיוקן יונתן