דיוקן יונתן
דיוקן יונתן
1956, 61X50, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
דיוקן יונתן
1956, 61X50, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
דיוקן דבורה ארוךדיוקן יונתןדיוקן יונתן