דיוקן
דיוקן
שנות ה- 30, 50.5X65, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
דיוקן
שנות ה- 30, 50.5X65, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים