דף מתוך פנקס רישום
דף מתוך פנקס רישום
ראשית שנות ה- 30, 18X13.4, עיפרון על נייר
דף מתוך פנקס רישום
ראשית שנות ה- 30, 18X13.4, עיפרון על נייר