נוף וסוסים
נוף וסוסים
ראשית שנות ה- 30, 45X31.5, דיו על נייר
נוף וסוסים
ראשית שנות ה- 30, 45X31.5, דיו על נייר