גברים בטיילת
גברים בטיילת
1943 (נגיעות מאוחרות), 55X36, שמן ועיפרון על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
גברים בטיילת
1943 (נגיעות מאוחרות), 55X36, שמן ועיפרון על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים