מתווה ל"מעשה בחייט"
מתווה ל"מעשה בחייט"
1947, 57.5X39, דיו על נייר
מתווה ל"מעשה בחייט"
1947, 57.5X39, דיו על נייר