מתווה לתלבושת של ראש השומרים, ישראל (שמעון פינקל) במחזה "שומרים"
מתווה לתלבושת של ראש השומרים, ישראל (שמעון פינקל) במחזה "שומרים"
1937, 27.9X50.5, צבע גואש על נייר ודוגמית בד
מתווה לתלבושת של ראש השומרים, ישראל (שמעון פינקל) במחזה "שומרים"
1937, 27.9X50.5, צבע גואש על נייר ודוגמית בד