מתווה לתלבושת של השומר ממנוב (אהרון מסקין) במחזה "שומרים"
מתווה לתלבושת של השומר ממנוב (אהרון מסקין) במחזה "שומרים"
1937, 34X49, צבע גואש על נייר ודוגמית בד
מתווה לתלבושת של השומר ממנוב (אהרון מסקין) במחזה "שומרים"
1937, 34X49, צבע גואש על נייר ודוגמית בד