שכונת עוני
שכונת עוני
1938, 54X75, שמן על בד
מוזיאון תל אביב לאמנות
שכונת עוני
1938, 54X75, שמן על בד
מוזיאון תל אביב לאמנות
דיוקן יהודית הרצברגשולחן במרפסתבית כנסת ודמויותבכניסה