ילדים במשחק
ילדים במשחק
1944-1943, 80X100, שמן על בד
מוזיאון תל אביב לאמנות
ילדים במשחק
1944-1943, 80X100, שמן על בד
מוזיאון תל אביב לאמנות
דמויות ברחובקומפוזיציה עם דמויות ועצים