סוכה
סוכה
1953, 63.5x79, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
סוכה
1953, 63.5x79, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
ילדה חוזרת מבית הספרגבר יושב עם עציץ לצדושולחן במרפסתתפנים עם דיוקן אבי האמן