אוטובוס בהרים
אוטובוס בהרים
1944, 51X35.8, עיפרון על נייר
מוזיאון תל אביב לאמנות
אוטובוס בהרים
1944, 51X35.8, עיפרון על נייר
מוזיאון תל אביב לאמנות