האוטובוס
האוטובוס
1948, 46.5X38.5, גואש על נייר
האוטובוס
1948, 46.5X38.5, גואש על נייר