אחי יוסף
אחי יוסף
1949, 120X180, שמן על בד
אחי יוסף
1949, 120X180, שמן על בד
אמן לא ידוע, יוסף ואחיו, ווהלין, אוקראינה, ראשית המאה ה- 19