בית הכנסת הגדול, ראשון לציון
בית הכנסת הגדול, ראשון לציון
1953, 23.8X31.7, דיו על נייר
בית הכנסת הגדול, ראשון לציון
1953, 23.8X31.7, דיו על נייר
בית הכנסת הגדול, ראשון לציוןבית הכנסת הגדול, ראשון לציוןבית כנסת ודמויות