בית הכנסת הגדול, ראשון לציון
בית הכנסת הגדול, ראשון לציון
1953, 30.3X43, עיפרון וגיר שחור על נייר
בית הכנסת הגדול, ראשון לציון
1953, 30.3X43, עיפרון וגיר שחור על נייר
בית הכנסת הגדול, ראשון לציוןבית אדום במאה שערים