בית כנסת ודמויות
בית כנסת ודמויות
1955, 46X61, שמן על בד
בית כנסת ודמויות
1955, 46X61, שמן על בד
שכונת עוניאם ובתלוח אריחי קרמיקהבית הכנסת הגדול, ראשון לציוןבית אדום במאה שעריםמוטיב יהודי