בית כנסת ודמויות
בית כנסת ודמויות
1955, 46X61, שמן על בד
בית כנסת ודמויות
1955, 46X61, שמן על בד
בית הכנסת הגדול, ראשון לציוןמוטיב יהודי