מוטיב יהודי
מוטיב יהודי
1961, 24.5X36.5, עיפרון ופנדה על נייר
מוטיב יהודי
1961, 24.5X36.5, עיפרון ופנדה על נייר
מוטיב יהודימוטיב יהודיקשת על לבן