קשת בכחול-סגול
קשת בכחול-סגול
1961, 62X77.5, שמן על בד מודבק על דיקט
קשת בכחול-סגול
1961, 62X77.5, שמן על בד מודבק על דיקט
מוטיב יהודידפים מתוך אלבום