צקפר
צקפר
1961, 53.5X64.5, צבע שמן ואבקת זהב על דיקט
ומהו "צקפר"? כשעבדתי על התמונה בא אלי בני יונתן – הוא היה "מבקר" חשוב בילדותו – ולא יכולתי לספר לו מה זה, או שמא רציתי להתחכם. אמרתי לו שזה "צקפר". הרגשתי אמנם שהמילה אינה קיימת במילון. הוא שאלני: מהו "צקפר", ועניתי לו: זהו "צקפר". התשובה הניחה את דעתו כנראה. יתכן שויתר, אבל על כל פנים הוא חדל לשאול. לי זה הספיק. (מתוך ראיון עם יונה פישר, קו 6)
צקפר
1961, 53.5X64.5, צבע שמן ואבקת זהב על דיקט
מוטיב יהודימתקנים צקפר