מתווה לשער כתב העת "קו"
מתווה לשער כתב העת "קו"
1966, 35X24, עיפרון על נייר
מתווה לשער כתב העת "קו"
1966, 35X24, עיפרון על נייר
מתווה ל"מעשה בחייט"צקפרהנציב העליוןD.S.U