ללא כותרת
ללא כותרת
1966, 28.5X23.5, פסטל ועיפרון על נייר
ללא כותרת
1966, 28.5X23.5, פסטל ועיפרון על נייר
בדירהללא כותרת