ללא כותרת
ללא כותרת
1969, 40.5X25, שמן על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
ללא כותרת
1969, 40.5X25, שמן על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
ללא כותרתדמות עם כובעללא כותרת2 חלקים (מתוך 4 חלקים)