ללא כותרת
ללא כותרת
1971-1972, 27.5X23.5, עיפרון וצבע שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
ללא כותרת
1971-1972, 27.5X23.5, עיפרון וצבע שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
צקפרD.S.Uצורה (תבליט)דף מתוך "יוליסס" של ג