אורנמנט ופרופיל
אורנמנט ופרופיל
1968, 23.5X33, עיפרון, דיו ופנדה על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
אורנמנט ופרופיל
1968, 23.5X33, עיפרון, דיו ופנדה על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
אורנמנט ופרופילאורנמנט ופרופיל