מכתב מאריה ארוך לדבורה ארוך
מכתב מאריה ארוך לדבורה ארוך
1970
מכתב מאריה ארוך לדבורה ארוך
1970
ראשים מצולבים