סירה
סירה
1970, 64X53.4, הדפס רשת על נייר
מוזיאון תל אביב לאמנות
סירה
1970, 64X53.4, הדפס רשת על נייר
מוזיאון תל אביב לאמנות
סירהסירהתרגיל בקו 8