כרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון ישראל
כרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון ישראל
1968, 48.5X70.5
כרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון ישראל
1968, 48.5X70.5
כרזה לתערוכת ארוך