הזוג היהודי של ההולנדי ורקמן
הזוג היהודי של ההולנדי ורקמן
1966, 70X95, עיפרון וצבע שמן על בד
הזוג היהודי של ההולנדי ורקמן
1966, 70X95, עיפרון וצבע שמן על בד
צקפרבדירההברזהנדריק ניקולאס ורקמן, שבת של פשוטי העם, 1941