צורה יפה של קורט שוויטרס
צורה יפה של קורט שוויטרס
1971, 31.5X28, טכניקה מעורבת על נייר
צורה יפה של קורט שוויטרס
1971, 31.5X28, טכניקה מעורבת על נייר
Z.Kציורעלים כחוליםשתי קוביות