ציור
ציור
ראשית שנות ה- 70, 26.9X21, עיפרון וצבע מים על נייר
ציור
ראשית שנות ה- 70, 26.9X21, עיפרון וצבע מים על נייר
ציור