מתווה (ל"איש צועד" או ל"רוגטקה")
מתווה (ל"איש צועד" או ל"רוגטקה")
1974, 33.4X47.4, עיפרון על נייר
מתווה (ל"איש צועד" או ל"רוגטקה")
1974, 33.4X47.4, עיפרון על נייר