ללא כותרת ("רוגטקה")
ללא כותרת ("רוגטקה")
ראשית שנות ה- 70, 37.7X31.5, צבע מים על נייר
ללא כותרת ("רוגטקה")
ראשית שנות ה- 70, 37.7X31.5, צבע מים על נייר