רוח אדומה ורוח כחולה
רוח אדומה ורוח כחולה
1967, 31X43.5, צבע שמן ועיפרון על קרטון
מוזיאון ישראל, ירושלים
רוח אדומה ורוח כחולה
1967, 31X43.5, צבע שמן ועיפרון על קרטון
מוזיאון ישראל, ירושלים
הנציב העליוןמתווה לכרזה עם שתי קוביותבעקבות "הנשף בסורן" של דרןללא כותרת