ללא כותרת
ללא כותרת
ראשית שנות ה- 70, 26.5X24.5, עיפרון ופנדה על נייר מודפס
ללא כותרת
ראשית שנות ה- 70, 26.5X24.5, עיפרון ופנדה על נייר מודפס