ללא כותרת
ללא כותרת
1968, 20X32
ללא כותרת
1968, 20X32
בכניסהללא כותרתללא כותרתח"י פעמים