ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 43.2X30.5, עיפרון ופסטל על נייר
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 43.2X30.5, עיפרון ופסטל על נייר