ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 28.2X20, פנדה על נייר
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 28.2X20, פנדה על נייר